Διαγωνισμός EUSO2017 στο ΕΚΦΕ Κω, στις 10 Δεκεμβρίου 2106