Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Με σκοπό την καταγραφή οργάνων και συσκευών ώστε να υπάρξει η δυνατότητα δανεισμού τους στην περίπτωση που πλεονάζουν σε μία σχολική μονάδα και λείπουν από μία άλλη, οι ΥΣΕΦΕ σχολείων ευθύνης του ΕΚΦΕ Κω, προτείνεται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν, κατά περίπτωση, τις παρακάτω φόρμες.

Γυμνάσια: κατεβάστε τη φόρμα από εδώ

Γενικά Λύκεια: κατεβάστε τη φόρμα από εδώ

ΕΠΑ.Λ.: κατεβάστε τη φόρμα από εδώ

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΕΚΦΕ Κω.