1. Ελεύθερη πτώση με ηλεκτρονικό χρονομετρητή Δεκέμβριος 2016, Τάξεις: Α και Β΄ Λυκείου
  2. Πειράματα θερμότητας στην Ε΄ Δημοτικού Δεκέμβριος 2016, Τάξεις: Ε  και Στ Δημοτικού