1. 2-Δεκεμβρίου 2015: 7ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξεις Γ΄και Ε΄
 2. 16-Δεκεμβρίου 2015: 5ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξη ΣΤ΄ (Η ελιά)
 3. 19-Ιανουαρίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας τάξη Ε΄
 4. 21-Ιανουαρίου 2016: 1ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξη ΣΤ΄
 5. 22-Ιανουαρίου 2016: 1ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξη ΣΤ΄
 6. 23-Ιανουαρίου 2016: 6ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξη Ε΄
 7. 5-Φεβρουαρίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας τάξη Ε΄
 8. 16-Φεβρουαρίου 2016: 6ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξη ΣΤ΄
 9. 17-Φεβρουαρίου 2016: 7ο Δημοτικό Σχολείο Κω τάξη ΣΤ΄
 10. 18-Φεβρουαρίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη ΣΤ΄
 11. 25-Φεβρουαρίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας τάξη Α΄  (Το μέλι)
 12. 26-Φεβρουαρίου 2016: 40 Δημοτικό Κω τάξη Ε΄
 13. 1-Μαρτίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Δ΄  (Η ελιά)
 14. 3-Μαρτίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Β΄ (γενικά)
 15. 8-Μαρτίου 2016: Γυμνάσιο Ζηπαρίου τάξη Γ΄
 16. 9-Μαρτίου 2016: Γυμνάσιο Ζηπαρίου τάξη Γ΄
 17. 10-Μαρτίου 2016: Γυμνάσιο Ζηπαρίου τάξη Γ΄
 18. 15-Μαρτίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη ΣΤ΄
 19. 21-Μαρτίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Δ΄
 20. 22-Μαρτίου 2016: Γυμνάσιο Κεφάλου τάξη Α΄
 21. 1-Απριλίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Στ΄
 22. 7-Απριλίου 2016: 2ο Δημοτικό Σχολείο τάξη Στ΄
 23. 8-Απριλίου 2016: Λύκειο Ζηπαρίου τάξη Β’
 24. 11-Απριλίου 2016: 7ο Δημοτικό Σχολείο τάξη Β΄
 25. 12-Απριλίου 2016: Λύκειο  Ζηπαρίου τάξη Β’
 26. 13-Απριλίου 2016: Λύκειο  Ζηπαρίου τάξη Β΄
 27. 14-Απριλίου 2016: 7ο Δημοτικό Σχολείο τάξη Γ΄
 28. 15-Απριλίου 2016: 2ο Δημοτικό Σχολείο τάξη Ε΄
 29. 18-Απριλίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Στ΄
 30. 19-Απριλίου 2016: 2ο Γενικό Λύκειο Κω τάξη Β΄
 31. 20-Απριλίου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Ε΄
 32. 21-Απριλίου 2016: 1ο Γενικό Λύκειο Κω τάξη Α΄
 33. 12-Μαΐου 2016: Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας τάξη Γ΄
 34. 16-Μαΐου 2016: Δημοτικό Σχολείο Ζηπαρίου τάξη Ε΄
 35. 18-Μαΐου 2016: Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου τάξη Ε΄
 36. 23-Μαΐου 2016: 4ο Δημοτικό Σχολείο τάξη Στ΄
 37. 30-Μαΐου 2016: 3ο Δημοτικό Σχολείο τάξη Ε΄