Εδώ θα βρείτε αξιόλογες εργασίες των μαθητών μας.

1. Το πείραμα του Ερατοσθένη σε σύγχρονη έκδοση  Ξενοφών Φανουρίου