Στο χώρο του ΕΚΦΕ, πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες συναντήσεις του ΕΚΦΕ Κω.

Μπορεί να τις παρακολουθήσει οποιοσδήποτε το επιθυμεί.

Πρόθεση μας είναι να είναι εμπλουτισμένες και με επιπλέον ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Μπορείτε να τις δείτε  και στο ημερολόγιο της σελίδας.

  1. Τρίτη 16 Οκτωβρίου καθηγητές σχολείων της Κω
  2. Τετάρτη 17 Οκτωβρίου καθηγητές σχολείων της Καλύμνου 
  3. Δευτέρα 22 Οκτωβρίου καθηγητές σχολείων της Πάτμου 
  4. Τρίτη 23 Οκτωβρίου καθηγητές σχολείων της Κω 
  5. Τετάρτη 24  Οκτωβρίου καθηγητές σχολείων της Κω απογευματινού ωραρίου