Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος – Ιούνιος),

τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από τις 09:00 έως τις 13:00,

μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο του ΕΚΦΕ είτε μόνοι σας είτε οργανωνένα.

Στο ΕΚΦΕ Κω, μπορείτε να έρθετε και με λεωφορεία του ΚΤΕΛ της Κω : Δρομολόγια από Κω για Ζιά…

Στο χώρο του ΕΚΦΕ, πραγματοποιούνται και προγραμματισμένες επισκέψεις μαθητών

από σχολεία Δημοτικών – Γυμνασίων – Λυκείων – Ε.ΠΑ.Λ.

Το εργαστήστηριακό κέντρο, μπορεί να δεχτεί άνετα, μέχρι 50-60 μαθητές

για να παρακολουθήσουν πειράματα επίδειξης ή κάποια διάλεξη.

Το ιδανικό πλήθος μαθητών είναι  20-28 μαθητές,

κατά προτίμηση από μαθητές της ίδιας τάξης,

για να εκτελέσουν πειράματα σε μετωπικό εργαστήριο.

Απαραίτητα πρέπει να συνοδεύονται από δύο καθηγητές/δασκάλους,

κατά προτίμηση ειδικότητας φυσικών επιστημών.

Οι δραστηριότητες στο ΕΚΦΕ είναι προγραμματισμένες να διαρκούν ένα 2ωρο,

και θα πραγματοποιούνται  από τις 9:00 μέχρι τις 13:00.