Στην επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Πυλίου στις 18 Απριλίου 2016

Στην επίσκεψη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 15 Απριλίου 2016

Στην επίσκεψη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 14 Απριλίου 2016

Στην επίσκεψη του Λυκείου Ζηπαρίου Κω στις 13 Απριλίου 2016

Στην επίσκεψη του Λυκείου Ζηπαρίου Κω στις 12 Απριλίου 2016

Στην επίσκεψη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 11 Απριλίου 2016

Στην επίσκεψη του Λυκείου Ζηπαρίου Κω στις 8 Απριλίου 2016

Στην εκδήλωση  “Η φυσική μαγεύει” στις 30 και 31 Μαρτίου 2016

Στην επίσκεψη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 26 Φεβρουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Αντιμάχειας στις 25 Φεβρουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου στις 18 Φεβρουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 17 Φεβρουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 16 Φεβρουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου Αντιμάχειας στις 5 Φεβρουαρίου 2016

Στον πανελλήνιο διαγωνισμό EUSO 2016 στις 23-24 Ιανουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 22 Ιανουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 21 Ιανουαρίου 2016

Στην επίσκεψη του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 15 Δεκεμβρίου 2015

Στο εργαστήριο του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου στις 11 Δεκεμβρίου 2015

Στον προκριματικό διαγωνισμό EUSO 2016 στις 5 Δεκεμβρίου 2015

Στην επίσκεψη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω στις 2 Δεκεμβρίου 2015

Στο εργαστήριο του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου στις 25 Σεπτεμβρίου 2015