Την δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήσαμε στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Κω μια διδασκαλία με θέμα “φιλοσοφία και φυσική”.

Η ιδέα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αλληγορία του σπηλαίου που περιγράφει ο Πλάτωνας στον 7ο τόμο της Πολιτείας, με σκοπό να προσεγγίσουμε τον χώρο πολλών διαστάσεων.

Στην ουσία δουλέψαμε χρησιμοποιώντας την ίδια την αλληγορία.

Σημαντικό εργαλείο στην διδασκαλία μας αυτή ήταν μια εφαρμογή για android με την οποία μέσα από ένα σύνολο δομημένων ερωτήσεων, αποτυπωνόταν η στάση των μαθητών καθώς εξελισσόταν η διδασκαλία, οπότε είχαμε διαρκεί ανατροφοδότηση.

Το εξαιρετικό συμπέρασμα από το όλο εγχείρημα ήταν ότι για σχεδόν δύο ώρες, όσο διήρκεσε η διδασκαλία, το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρήθηκε αμείωτο σε πολύ υψηλό επίπεδο, και με καθολική ενεργή συμμετοχή.

Αποσπάσματα από την διδασκαλία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω video: