Στο χώρο του ΕΚΦΕ, πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες συναντήσεις του ΕΚΦΕ Κω.

Μπορεί να τις παρακολουθήσει οποιοσδήποτε το επιθυμεί.

Πρόθεση μας είναι να είναι εμπλουτισμένες και με επιπλέον ενδιαφέρον περιεχόμενο.

Για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα, ενημερωθείτε εδώ.

Για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου ενημερωθείτε εδώ

Για το Β΄ τετράμηνο ενημερωθείτε εδώ

Επίσης θα τις δείτε και στο ημερολόγιο της σελίδας.