Το ΕΚΦΕ Κω (Βόρειας Δωδεκανήσου) διοργανώνει Τοπικό Διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα έναρξης 09:00 στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ Κω (Πλατεία Ευαγγελίστριας – Ασφενδιού Κως).

Στο διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν από κάθε σχολείο, μία ή δύο τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών της Β΄ Λυκείου (γεννημένοι μετά την 1-1-2002).

Λόγω νησιωτικότητας, κατ΄ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία της αρμοδιότητας του ΕΚΦΕ Κω:
α) να συμμετάσχουν όσα σχολεία το επιθυμούν και με 2η ομάδα, και
β) προκριθούν, δύο ομάδες για την συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό. Η μία ομάδα θα είναι αποκλειστικά από σχολεία της Κω και η άλλη ομάδα θα είναι αποκλειστικά από σχολείο των υπόλοιπων νησιών αρμοδιότητας του ΕΚΦΕ Κω.

Για να ισχύσουν τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις συμμετοχές ομάδων, από σχολεία της Κω και τρεις συμμετοχές ομάδων από σχολεία εκτός της Κω.

Ο  «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2019» – διαγωνισμός EUSO 2019, πραγματοποιείται στην χώρα μας από την  Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), τελεί, υπό την έγκριση του ΥΠΕΘ. Από τον διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 17 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών (17 th European Union Science Olympiad – EUSO 2019) , η οποία θα διεξαχθεί στην Αλμάδα της Πορτογαλίας από 4 έως 11 Μαΐου 2019.

Οι όροι των διαγωνισμών, τοπικών και πανελληνίων, οι εγκρίσεις, οι προκηρύξεις και όλα τα σχετικά έγγραφα, θα τα βρείτε στο φάκελλο διαγωνισμοί.

εδώ για   ⇒   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του τοπικού EUSO2019

εδώ για  ⇒  την συμμετοχή μας στον Πανελλήνιο EUSO2019