Οι Υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών:

  • Επισκέπτονται τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται με τους Διευθυντές, τους υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και τους εκπαιδευτικούς του κλ. ΠΕ 4 σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας και γενικότερης εκπαιδευτικής αξιοποίησης των εργαστηρίων αυτών.
  • Συνεργάζονται με τους υπευθύνους των σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στον προγραμματισμό της λειτουργίας τους. Ο προγραμματισμός αυτός γίνεται τουλάχιστον μια φορά για κάθε διδακτικό τετράμηνο.
  • Συντονίζουν επί τόπου, τη λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, που χρησιμοποιούνται από περισσότερα του ενός σχολεία συνεργαζόμενοι με τους διευθυντές και τους υπευθύνους των εργαστηρίων αυτών.
  • Ενημερώνουν με προσωπικές επικοινωνίες στα σχολεία ή ομαδικά στο χώρο του ΕΚΦΕ, τους καθηγητές όλων των κλάδων, της περιοχής ευθύνης τους, πάνω στη χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.
  • Καθοδηγούν τους καθηγητές της περιοχής ευθύνης τους στην κατασκευή οργάνων με απλά μέσα καθημερινής χρήσεως.
  • Ενθαρρύνουν και βοηθούν τους καθηγητές της περιοχής ευθύνης τους στην κατασκευή πρωτότυπων εργαστηριακών οργάνων και τη σύνθεση νέων πειραματικών διατάξεων.
  • Συμμετέχουν στη διεξαγωγή των πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών των επιστημονικών αντικειμένων του κλ. ΠΕ 4. (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Αστρονομίας κλπ).
  • Διοργανώνουν τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια εργαστηριακού περιεχομένου, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, αρμόδιες υπηρεσίες, επιστημονικά κέντρα και Πανεπιστήμια.
  • Οργανώνουν στους χώρους του ΕΚΦΕ έκθεση εργαστηριακών οργάνων, πειραματικών διατάξεων και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της.