Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.

Με σκοπό την καταγραφή των εργαστηρίων των σχολείων ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των δυνατοτήτων, οι ΥΣΕΦΕ σχολείων ευθύνης του ΕΚΦΕ Κω, προτείνεται να συμπληρώσουν, την φόρμα εδώ.