Συμπληρώνεται από ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην επίσκεψη.