Στον σύνδεσμο εδώ αλλά και στον φάκελο ενδιαφέρουν->οδηγίες->Διδακτέα ύλη 2017-2018, θα βρείτε (να δείτε ή να κατεβάσετε) την επικαιροποιημένη πρόταση του ΕΚΦΕ Κω για την χρονική τοποθέτηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων ανά μάθημα και ανά τάξη.

Ως προς τις ουσιαστικές μεταβολές, φέτος δεν συμπεριλαμβάνεται η εργασία: αποικοδόμηση χαρτιού.