Παρακολουθήστε στα παρακάτω video, σε δύο μέρη, την συνάντηση που είχαν οι σχολικοί σύμβουλοι ΠΕ03 και ΠΕ04 για τα προγράμματα σπουδών 2016-2017:

 

Α΄ μέρος: http://www.youtube.com/watch?v=qq2gEtAatSc

Β΄ μέρος: http://www.youtube.com/watch?v=YfhdVQxanpI