Διαγωνισμός EUSO 2105 στο ΕΚΦΕ Κω, 5 Δεκεμβρίου 2015